Twee type lesmateriaal

Het lesmateriaal van Détaché bestaat uit 2 types:

Digitaal lesmateriaal zonder verrijkingen

Digitaal materiaal
Aantekeningen maken door student

Meer informatie

Digitaal lesmateriaal met de mogelijkheid om zelf te verrijken

Digitaal materiaal met de mogelijkheid om zelf elementen toe te voegen
Aantekeningen maken door student

Meer informatie